Gindependant

Ek is 'n sterk, (g)independant vrou.